دپارتمان مطالعات و تحقیقات

هدف نهایی از تعریف هر پروژه سرمایه گذاری، نیز به بیشترین بازده در کوتاه ترین زمان ممکن است.

ورود به هر سرمایه گذاری اقتصادی در بخش ساخت و ساز بدون انجام مطالعات دقیق و ایجاد مزیت رقابتی میسر نخواهد بود .

خدمات این دپارتمان به شرح رئوس ذیل است

 

مطالعات بازار و فرصت

نسبت به شناخت محیط، جمعیت شناسی منطقه، پروژه های تاثیرگذار ، تجزیه و تحلیل و در نهایت به تعیین بازار هدف و پیشنهاد کاربری پروژه منجر می گردد.

 

مطالعات اقتصادی

بر مبنای دانش اقتصاد مهندسی نسبت به تدوین استراتژی قیمت گذاری و فروش، جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه، بر آورد قیمت تمام شده، محاسبه شاخص های اقتصادی پروژه و تجزیه و تحلیل ریسک های اقتصادی پروژه اقدام بعمل می آید.

 

تحقیقات بازار و تهیه طرح های توجیحی فنی و اقتصادی

ایجاد هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است. چه بسیار سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی که توسط بخش های دولتی و یا خصوصی در بخش صنعت ساختمان صورت می گیرد بدون انجام مطالعات امکان سنجی بوده و این امر باعث گردیده تا پروژه های بیشماری امروز نیمه تمام رها شوند و یا پس از ساخت و اتمام پروژه در دست سرمایه گذاران آن مانده است بدون اینکه حتی بدانند پروژه درحال ساختشان پاسخگوی کدام نیاز جامعه است و برای چه هدفی ساخته می شود

با افزایش روز افزون اطلاعات عموم جامعه از سرمایه گذاری هوشمندانه و همچنین سیستم های مدیریتی اقتصادی دیگر زمان ریسک ساخت پروژه های بدون مطالعه امکان سنجی سر آمده است .

گروه مهندسی فروش  مهرراد با رویکرد نوین اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه توانسته است این خلاء را با استفاده از همکاران توانمند خود در بخش اقتصاد پر نموده و نوید یک فعالیت اقتصادی پویا و چابک را در عرصه صنعت ساختمان بدهد .

در بخش مطالعات قبل از اجرای پروژه هدف نهایی از تعریف هر پروژه سرمایه گذاری ، نیل به بیشترین بازده در کوتاهترین زمان ممکن است. ورود به هر سرمایه گذاری اقتصادی در بخش ساخت و ساز ، بدون انجام مطالعات دقیق در زمینه انتخاب زمین ، طرح اولیه و توسعه ای پروژه ، انواع کاربری ها و دست یابی به موفقیت منجر نخواهد بود .

 

گروه مهندسی فروش مهرراد  در زمینه مطالعات قبل از شروع به اجرای پروژه، مجموعه ای از مطالعات زیر را به انجام می رساند.

۱-    بررسی و شناخت محیط داخلی پروژه (زمین، ساختمان و کاربری، شناخت فضاها و خدمات قابل ارائه در پروژه)

۲-    شناخت محیط پیرامونی پروژه (بررسی موقعیت شهری پروژه، دسترسی ها، شبکه ها و بررسی امکانات و زیرساخت های شهری )

۳-    شناخت محیط اقتصادی- اجتماعی پروژه(مطالعات دموگرافیک و اقتصادی شهر)

۴-    آنالیز اقتصادی پروژه براساس مدل کاربری و نرخ های اجاره و فروش و پیش فروش (برآورد درآمد، تهیه صورت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه و برآورد  شاخص های  IRR ،NPV و تهیه BP  )

۵-    تحلیل حساسیت بر مبنای عوامل تأثیر گذار

۶-    آنالیز S.W.O.T ( تهیه برنامه استراتژیک شناسائی نقاط قوت ، ضعف و تهدیدها و فرصتهای پروژه )

همچنین در مرحله ساخت نیز این بخش مطالعات اقتصادی بر اثر تغییرات مداوام بازار و شرایط اقتصادی می تواند گزارشات خاص به منظور تغییر سیاست های فروش و ایجاد بیشترین انتفاع در مدل های مختلف فروش را فراهم نماید و در همین راستا در تلاش است تا سرمایه گذاران ساختمانی را در کوتاهترین بازه زمانی به حداکثر انتفاع برساند .