مدیریت مجموعه های اداری، تجاری و مسکونی

امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و صنعتی به دلیل اهمیت بالای مدیریت و نگهداری مجتمع های مسکونی و تجاری و میزان تاثیر آن بر زندگی مردم، شرکت های بزرگی مسئولیت ارائه این خدمات به این مجتمع ها را بر عهده دارند. به عنوان مثال در حال حاضر در کشور آلمان بیش از سیصد شرکت مسئولیت نگهداری از مجتمع های مسکونی و تجاری را بر عهده داشته که این نشان دهنده اهمیت و بزرگ بودن حیطه وظایف اینگونه مجموعه هاست.

ما در شرکت سامانه های هوشمند سما افتخار می کنیم که بیش از چهارصد مجتمع کوچک و بزرگ استفاده کننده خدمات ما در سراسر ایران هستند. ده سال است که در کنار سازنگان، مدیران و اعضای هیات مدیره مجتمع های مسکونی، تجاری و مراکز خرید سعی در مکانیزه کردن و هوشمند سازی فرآیندهایی هستیم که مستقیما با کیفیت زندگی و کسب و کار مردم سر و کار داشته است. در طی این سال ها با ارائه نرم افزار مدیریت ساختمان و حسابداری مجتمع های مسکونی و تجاری، مشاوره در راه اندازی و برگزاری همایش های آموزشی خدمت رسان این مجموعه ها بوده ایم..

 

” ما با افتخار لیست برخی از مشتریان خود را به صورت دسته بندی شده بر اساس نوع مجتمع به همراه مصاحبه های انجام شده با برخی مدیران این مجتمع ها و نیز گواهی های دریافت شده برای شما مخاطب گرامی به اشتراک می گذاریم.”

 

آیتم های مجتمع های تجاری

امنیت اطلاعات، عدم نیاز به اینترنت و تجهیزات شبکه

حفظ امنیت اطلاعات با نصب نرم افزار مدیریت ساختمان برروی سیستم مجتمع و عدم ارسال اطلاعات به دیگر سرورها، عدم وابستگی به تولید کننده نرم افزار با پرداخت های ماهیانه جهت بهره برداری از آن

 

اطلاعات ساکنین در نرم افزار مدیریت آپارتمان

مدیریت اطلاعات واحد ها و ساکنین

ثبت مشخصات واحدها به تفکیک بلوک و طبقه شامل متراژ, شماره و وضعیت پارکینگ, انباری به همراه اطلاعات مالکین و مستاجرین هر واحد با نگهداری تاریخچه ورود و خروج هریک

 

مدیریت هزینه در نرم افزار حسابداری ساختمان

مدیریت هزینه ها

ثبت هزینه های انجام شده به تفکیک هر یک از سرفصل های تعریف شده توسط کاربر با امکان درج نحوه پرداخت های مختلف مانند نقدی، چک و یا اینترنتی با امکان گزارش گیری ها متنوع

 

مدیریت درآمد ها

ثبت و نگهداری تاریخچه درآمدهای مجتمع ناشی از پرداخت های مالکین، مستاجرین و یا سایر افراد حقیقی و حقوقی به تفکیک سرفصل های تعریف شده با امکان درج نحوه دریافت های مختلف مانند چک و برگشت آن

درآمدها در نرم افزار شارژ مجتمع تجاری

مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین

محاسبه و ثبت خودکار بدهی مالکین و مستاجرین هر واحد به تفکیک، بر اساس نفررات، متراژ واحد، درصدی از نفر متراژ، با امکان تعریف سایر فرمول های مصوب هیات مدیره بر اساس تعداد روز حضور در واحد

نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان مسکونی

مدیریت مستندات

امکان الصاق تصاویر، متن ها و یا فیلم ها به تمامی ثبت های سیستم. مانند تصویر قراردادها، چک های دریافتی و یا پرداختی، پیش فاکتورها، صورتجلسه ها و یا فیلم ها مجامع عمومی و غیره

ثبت صورتجسلسات در نرم  افزار مدیریت مجتمع تجاری و مسکونی

     

برگزاری مجامع و رای گیری

ثبت اطلاعات مجامع عمومی، فوق العاده و یا جلسات هیات مدیره با امکان درج صورتجلسه ها، حضار در جلسه، زمان حضور هر فرد، صدور برگه رای گیری و نتیجه رای گیری بر اساس متراژ واحد

 

جریمه دیر کرد و پاداش خوش حسابی

تعریف جریمه دیرکرد با ازای هر روز تاخیر و همچنین تعریف درصد خوش حسابی به ازای تعجیل در پرداخت بدهی از امکانات موثر در پرداخت به موقع ساکنین مجتمع ها می باشد

 

تعریف کاربر و سطوح دسترسی

قفل سخت افزاری، امکان تعریف کاربران مختلف با سطوح دسترسی مشخص، در سطح ایجاد، حذف و یا مشاهده هر یک از اطلاعات سیستم، امکان استفاده همزمان چند کاربر تحت شبکه

 

مدیریت مالکیت مشارکتی

ثبت قدرالسهم هریک از مالکین یک واحد و یا مشخص کردن واحدهایی که در اختیار یک مالک است با امکان محاسبه بدهی بر اساس سهم هر مالک

 

صدور قبض بدهی

صدور قبوض بدهی به روش های مختلف سنتی و یا الکترونیکی برای طیف مختلف مالکین و مستاجرین مانند قبوض کاغذی، ارسال پیامک، ارسال صورتحساب از طریق تلگرام

 

ارتباط با مالکین و مستاجرین

ثبت و امکان پیگیری در خواست های مالکین و مستاجرین، امکان مشاهده آدرس و مشخصات صنف های مختلف در مجتمع های تجاری، ارسال خلاصه صورتجلسه های مجامع برای مالکین و مستاجرین

 

مدیریت و پشتیبانی در فروش و برند سازی و تبلیغات واحد های تجاری