گروه طراحی و معماری

دپارتمان معماری

معماری زیبا علاوه برچشم نوازی پروژه تاثیر مستقیمی در فروش دارد.

با دپارتمان معماری شرکت ساختمانی مهرراد با دید شخصیت بخشی به نما و معماری داخلی، سعی بر ارائه طرح هایی دارد تا نظر خریدار را در خصوص متراژ مورد نیاز در سبد عرضه و منحصربه فرد بودن طراحی را تامیین نماید.

سازندگان و سرمایه گذاران پروژه ها نیز می خواهند برگ زرینی رادر کارنامه کاری خود ثبت نمایند، که با توجه به خدمات این دپارتمان، این امر مسجل می باشد.

طراحی نمای بیرونی پروژه های مسکونی، تجاری و چند منظوره

طراحی نمای داخلی پروژه های مسکونی، تجاری و چند منظوره

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی واحد های تجاری، اداری و مسکونی

طراحی پلان معماری بر اساس نیاز بازار

طراحی و اجرای دفاتر فروش