گروه عمران و اجرا

دپارتمان مهندسین عمران

گروه فنی مهندسی شرکت ساختمانی مهرراد علاوه بر داشتن تیم حرفه ایی معماری دارای گروه عمران بسیار قوی شامل طراحان سازه ،مهندسین اجرا قوی در پروژه های عمرانی می باشد.

همچنین شرکت مهرراد دارای مهندسین از گرایش های مختلف عمران می باشد:

۱-گرایش راه و ترابری (تحلیل ترافیک-طراحی هندسی راه-تونل-فرودگاه-مترو-مونوریل-اسکله و طراحی بندر)

۲-سازه (طراحی انواع اسکلت بتنی و فلزی)

۳-زلزله

۴-مدیریت ساخت(مدیریت پروژه های ساختمانی ،آنالیز کیفیت ساخت،اقتصاد مهندسی،بهینه سازی)

شرکت ساختمانی مهرراد توانسته است از نیروهای خود شرکت قسمت های مختلف استفاده لازم را ببرد،امید است در راه موفقیت همواره پیروز و سر بلند باشد و بتواند با استفاده از متخصصین جوان استان در اعتلای فرهنگ ایجاد شغل گامی بلند را نهاده باشد.