دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی

انتخاب پیمانکار، مصالح ساخت، خرید تجهیزات و انتخاب برند یکی از مسائل مهمی است که گریبان گیر سازندگان است.

دپارتمان بازرگانی با تحقیق و بررسی فراوان از بین تمامی شرکت های مجری و تامین محصولات ساختمانی، عده ای را که نسبت به کیفیت محصول تجربه موفق و قیمت تمام شده منتخب نموده است.

یکی دیگر از خدمات این دپارتمان نحوه تنظیم قرارداد و خرید منعطف به صورت اقساط و یا تهاتر می باشد که خود راهگشای بسیاری از مشکلات سازندگان است.