دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات

صنعت ساختمان امروز بیش ازهر زمانی نیازمند این تکنولوژی است که مشاغل و صنایع مختلف را واژگون نموده است.

دپارتمان مهرراد ضمن شناخت دقیق بر نیاز های بازار صنعت ساختمان از متد ها و ابزار های مختلف جهت معرفی، سر مایه گذاری و فروش، ساماندهی اطلاعات مالی، اطلاع رسانی و جذب مشتریان استفاده می نماید.

:قسمتی از خدمات این مرکز به شرح ذیل است.

راه اندازی و پشتیبانی وب سایت

راه اندازی سامانه خریداران پروژه (برای اولین بار در ایران)

راه اندازی شبکه های اجتماعی

راه اندازی و برنامه ریزی باشگاه مشتریان (حفظ مشتریان)

تولید محتوای مفید و تاثیر گذار (عکس، فیلم، متن)

برنامه ریزی حضور در سایت ها و شبکه های اجتماعی مرتبط